Bli ett företag med rörelse
– gör webbfilm!

Filmproduktion för webb och digitala kanaler är ett mycket kostnadseffektivt sätt att marknadsföra företaget

En snabb överblick i flöden eller resultatlistor räcker för att konstatera att det har blivit allt mer rörlig film på webben. På Facebook har man förutom videouppladdning även möjligheten för användare att sända live. Youtube-filmer visas i Googles sökresultat och när vi surfar rör sig filmer på de olika sidorna. Detta gör att det har blivit alltmer intressant för företag att göra sin egen webbfilm.

Vi producerar bland annat reklamfilm, företagsfilm, webbfilm, produktfilmer för Facebook, YouTube och er hemsida. Oavsett vilken typ av filmproduktion du vill göra, så hjälper vi dig genom hela processen, från manus till lansering och hur du kostnadseffektivt kan använda och marknadsföra din film i din digitala marknadsföring.

Vi hjälper er med film för webb och digitala kanaler. Vill du veta mer om hur ni kostnadseffektivt kan använda webbfilm i er digitala marknadsföring så hör av er till oss så berättar vi mer.

Gör en webbfilm till ert eget företag ni också!

Exempel på filmer vi producerat

Fler filmer ligger på YouTube