Trycksaker

Kommunicera effektivt genom trycksaker!

Att kommunicera genom trycksaker är ofta effektivt och i många fall nödvändigt för att nå sin målgrupp. En genomtänkt idé, budskap och grafisk form ger dig stora möjligheter att lyckas med din kommunikation.

Vi designar trycksaker som inspirerar, informerar och skapar handling bl a  foldrar, magasin, broschyrer, visitkort, kuvert, mappar, foldrar, broschyrer, flygblad, affischer, skyltar, roll-ups, vepor. Vi kan även hjälpa er med er grafiska profil. Vänd er till oss för mer information.

Trycksaker som ger resultat
Även om de digitala medierna vinner i position och betydelse alltmer, så hänger trycksaker i högsta grad med i utvecklingen. Möjligheterna att skapa spännande och slagfärdiga resultat med tryck på främst olika former av papper, men också material som plast, textilier och glas, gör att ditt företag har mycket att vinna på att välja rätt.
Trycksaker som häften och foldrar har också fördelen att de kan ligga framme på bordet och läsas av fler, medan webbsidan ju kräver ett mer aktivt agerande för att ta till sig informationen. Vi hjälper dig med grafisk form, pappersval och format.

Egentligen kan trycksaker vara nästan vad som helst. Materialet man trycker på, formatet, vilken tryckmetod, efterbehandling – allt detta är saker som påverkar. Utgångspunkten är dock densamma som i all reklam och annan form av kommunikation: syfte och mål.

Ny katalog till KACAB

Klicka på knappen nedan och bläddra i KACAB Tekniks katalog på 32 sidor framtagen av PTR-Media.

Kommunicera effektivt
genom trycksaker!

Att kommunicera genom trycksaker är ofta effektivt och i många fall nödvändigt för att nå sin målgrupp. En genomtänkt idé, budskap och grafisk form ger dig stora möjligheter att lyckas med din kommunikation.