Kommunicera genom trycksaker!

Kommunicera effektivt genom trycksaker!

Att kommunicera genom trycksaker är ofta effektivt och i många fall nödvändigt för att nå sin målgrupp. En genomtänkt idé, budskap och grafisk form ger dig stora möjligheter att lyckas med din kommunikation.

Vi designar trycksaker som inspirerar, informerar och skapar handling bl a  foldrar, magasin, broschyrer, visitkort, kuvert, mappar, foldrar, broschyrer, flygblad, affischer, skyltar, roll-ups, vepor. Vi kan även hjälpa er med er grafiska profil. Vänd er till oss för mer information.

Trycksaker som ger resultat

Även om de digitala medierna vinner i position och betydelse alltmer, så hänger trycksaker i högsta grad med i utvecklingen. Möjligheterna att skapa spännande och slagfärdiga resultat med tryck på främst olika former av papper, men också material som plast, textilier och glas, gör att ditt företag har mycket att vinna på att välja rätt.

Trycksaker som häften och foldrar har också fördelen att de kan ligga framme på bordet och läsas av fler, medan webbsidan ju kräver ett mer aktivt agerande för att ta till sig informationen. Vi hjälper dig med grafisk form, pappersval och format.

Egentligen kan trycksaker vara nästan vad som helst. Materialet man trycker på, formatet, vilken tryckmetod, efterbehandling – allt detta är saker som påverkar. Utgångspunkten är dock densamma som i all reklam och annan form av kommunikation: syfte och mål.

Vi hjälper er att ta fram svaren på följande frågor:

Vad ska vi säga?
Vad är det för information du vill sprida, vad är syftet?

Till vem ska vi säga det?
Vilka är era primära målgrupper och vad behöver/vill de veta. Vad bör finnas med i trycksaken för att uppfylla målgruppens informationsbehov?

Vad ska det leda till för reaktion, vad är målet?

Om vi utgår från svaren på dessa frågor och har en bra idé kan vi med de olika verktyg vi har, från text och bild, material, format till tryckmetoder, skapa en helhet som säger mottagaren exakt det vi önskar. Eller åtminstone attraherar så många som möjligt av personerna i den grupp vi försöker kommunicera med.

Andra saker som är viktiga att tänka på är:

Hur / i vilket sammanhang ska trycksaken spridas?
Vilken typ av trycksak är bäst lämpad för att nå målet?

Annonser

Magasin

Folder

Logotyper

Skyltar

Visitkort

Mässmaterial

Vi fixar jobbet!